ثبت دامنه

.PK Domain Extension Restriction

PKNIC whois server shows .PK Domain Extension available with 3 characters but in actual atleast 4 characters are required to register .pk domain extension whereas even a single characters is enough with other pk extensions like .com.pk, .net.pk etc (If the domain is available). Also the price for PK domains is more for Clients with contacts other than Pakistan based.
DETAILED PK DOMAN RESTRICTION

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains